Specification sheets

JavaScript Alias: maps/tianjin

Map Name: Tianjin Dimensions (Width x Height): 386x612

List of Entities

ID Short label Label
12 BA Baodi
11 BE Beichen
7 BH Binhai
9 DO Dongli
3 HB Hebei
5 HD Hedong
1 HE Heping
2 HX Hexi
6 HQ Hongqiao
14 JI Ji
15 JG Jinghai
8 JN Jinnan
4 NK Nankai
16 NI Ninghe
13 WQ Wuqing
10 XI Xiqing