Specification sheets

JavaScript Alias: maps/afghanistan

Map Name: Afghanistan Dimensions (Width x Height): 610x470

List of Entities

ID Short label Label
01 BDS Badakhshan
02 BDG Badghis
03 BGL Baghlan
30 BAL Balkh
05 BAM Bamyan
41 DAY Daykundi
06 FRA Farah
07 FYB Faryab
08 GHA Ghazni
09 GHO Ghor
10 HEL Helmand
11 HER Herat
31 JOW Jowzjan
13 KAB Kabul
23 KAN Kandahar
14 KAP Kapisa
37 KHO Khost
34 KNR Konar
24 KDZ Kunduz
35 LAG Laghman
17 LOW Logar
27 WAR Maidan Wardak
18 NAN Nangarhar
19 NIM Nimruz
38 NUR Nuristan
36 PIA Paktia
29 PKA Paktika
42 PAN Panjshir
40 PAR Parwan
32 SAM Samangan
33 SAR Sar-e Pol
26 TAK Takhar
39 ORU Urozgan
28 ZAB Zabul