Specification sheets

JavaScript Alias: maps/chaiyaphum

Map Name: Chaiyaphum Dimensions (Width x Height): 545x974

List of Entities

ID Short label Label
TH.CY.KS KS Khon San
TH.CY.ND ND Nong Bua Daeng
TH.CY.PC PC Phakdi Chumphon
TH.CY.KA KA Kaset Sombun
TH.CY.PK PK Phu Khiao
TH.CY.TH TH Ban Thaen
TH.CY.KK KK Kaeng Khro
TH.CY.KO KO Khon Sawan
TH.CY.CP CP Mueang Chaiyaphum
TH.CY.KH KH Ban Khwao
TH.CY.NS NS Noen Sa-nga
TH.CY.CT CT Chatturat
TH.CY.NR NR Nong Bua Rawe
TH.CY.TS TS Thep Sathit
TH.CY.SA SA Sap Yai
TH.CY.BN BN Bamnet Narong