Specification sheets

JavaScript Alias: maps/china

Map Name: China Dimensions (Width x Height): 490x410

List of Entities

ID Short label Label
01 AH Anhui
07 FJ Fujian
15 GS Gansu
30 GD Guangdong
16 GX Guangxi
18 GZ Guizhou
31 HA Hainan
10 HB Hebei
08 HL Heilongjiang
09 HE Henan
12 HU Hubei
11 HN Hunan
04 JS Jiangsu
03 JX Jiangxi
05 JL Jilin
19 LN Liaoning
20 NM Nei Mongol
21 NX Ningxia Hui
06 QH Qinghai
26 SA Shaanxi
25 SD Shandong
24 SX Shanxi
32 SC Sichuan
36 TB Tibet
13 XJ Xinjiang
29 YN Yunnan
02 ZJ Zhejiang