Specification sheets

JavaScript Alias: maps/fukuoka

Map Name: Fukuoka Dimensions (Width x Height): 450x500

List of Entities

ID Short label Label
001 001 Asakura
002 002 Buzen
003 003 Chikugo
004 004 Chikushino
005 005 Dazaifu
006 006 Fukuoka
007 007 Fukutsu
008 008 Iizuka
009 009 Itoshima
010 010 Kama
011 011 Kasuga
012 012 Kitakyushu
013 013 Koga
014 014 Kurume
015 015 Miyama
016 016 Miyawaka
017 017 Munakata
018 018 Nakama
019 019 Nogata
020 020 Ogori
021 021 Okawa
022 022 Omuta
023 023 Onojo
024 024 Tagawa
025 025 Ukiha
026 026 Yame
027 027 Yanagawa
028 028 Yukuhashi
029 029 Chikuzen
030 030 Toho
031 031 Chikujo
032 032 Koge
033 033 Yoshitomi
034 034 Nakagawa
035 035 Keisen
036 036 Hisayama
037 037 Kasuya
038 038 Sasaguri
039 039 Shime
040 040 Shingu
041 041 Sue
042 042 Umi
043 043 Kotake
044 044 Kurate
045 045 Tachiarai
046 046 Kanda
047 047 Miyako
048 048 Oki
049 049 Ashiya
050 050 Mizumaki
051 051 Okagaki
052 052 Onga
053 053 Aka
054 054 Fukuchi
055 055 Itoda
056 056 Kawara
057 057 Kawasaki
058 058 Oto
059 059 Soeda
060 060 Hirokawa