Specification sheets

JavaScript Alias: maps/nagano

Map Name: Nagano Dimensions (Width x Height): 300x470

List of Entities

ID Short label Label
001 001 Azumino
002 002 Chikuma
003 003 Chino
004 004 Iida
005 005 Iiyama
006 006 Ina
007 007 Komagane
008 008 Komoro
009 009 Matsumoto
010 010 Nagano
011 011 Nakano
012 012 Okaya
013 013 Omachi
014 014 Saku
015 015 Shiojiri
016 016 Suwa
017 017 Suzaka
018 018 Tomi
019 019 Ueda
020 020 Aoki
021 021 Nagawa
022 022 Sakaki
023 023 Asahi
024 024 Chikuhoku
025 025 Ikusaka
026 026 Omi
027 027 Yamagata
028 028 Iijima
029 029 Minamiminowa
030 030 Minowa
031 031 Miyada
032 032 Nakagawa
033 033 Tatsuno
034 034 Iizuna
035 035 Ogawa
036 036 Shinano
037 037 Obuse
038 038 Takayama
039 039 Agematsu
040 040 Kiso (village)
041 041 Kiso (town)
042 042 Nagiso
043 043 Okuwa
044 044 Otaki
045 045 Hakuba
046 046 Ikeda
047 047 Matsukawa
048 048 Otari
049 049 Karuizawa
050 050 Miyota
051 051 Tateshina
052 052 Kawakami
053 053 Kitaaiki
054 054 Koumi
055 055 Minamiaiki
056 056 Minamimaki
057 057 Sakuho
058 058 Achi
059 059 Anan
060 060 Hiraya
061 061 Matsukawa
062 062 Neba
063 063 Oshika
064 064 Shimojo
065 065 Takagi
066 066 Takamori
067 067 Tenryu
068 068 Toyooka
069 069 Urugi
070 070 Yasuoka
071 071 Sakae
072 072 Kijimadaira
074 074 Nozawaonsen
075 075 Yamanouchi
076 076 Fujimi
077 077 Hara
078 078 Shimosuwa