Specification sheets

JavaScript Alias: maps/nara

Map Name: Nara Dimensions (Width x Height): 320x594

List of Entities

ID Short label Label
001 001 Gojo
002 002 Gose
003 003 Ikoma
004 004 Kashiba
005 005 Kashihara
006 006 Katsuragi
007 007 Nara
008 008 Sakurai
009 009 Tenri
010 010 Uda
011 011 Yamatokoriyama
012 012 Yamatotakada
013 013 Ando
014 014 Heguri
015 015 Ikaruga
016 016 Sango
017 017 Kanmaki
018 018 Kawai
019 019 Koryo
020 020 Oji
021 021 Kawanishi
022 022 Miyake
023 023 Tawaramoto
024 024 Asuka
025 025 Takatori
026 026 Mitsue
027 027 Soni
028 028 Yamazoe
029 029 Higashiyoshino
030 030 Kamikitayama
031 031 Kawakami
032 032 Kurotaki
033 033 Nosegawa
034 034 Oyodo
035 035 Shimoichi
036 036 Shimokitayama
037 037 Tenkawa
038 038 Totsukawa
039 039 Yoshino