Specification sheets

JavaScript Alias: maps/niigata

Map Name: Niigata Dimensions (Width x Height): 540x594

List of Entities

ID Short label Label
001 001 Agano
002 002 Gosen
003 003 Itoigawa
004 004 Joetsu
005 005 Kamo
006 006 Kashiwazaki
007 007 Minamiuonuma
008 008 Mitsuke
009 009 Murakami
010 010 Myoko
011 011 Nagaoka
012 012 Niigata
013 013 Ojiya
014 014 Sado
015 015 Sanjo
016 016 Shibata
017 017 Tainai
018 018 Tokamachi
019 019 Tsubame
020 020 Uonuma
021 021 Aga
022 022 Awashimaura
023 023 Sekikawa
024 024 Kariwa
025 025 Seiro
026 026 Tagami
027 027 Yuzawa
028 028 Tsunan
029 029 Yahiko
030 030 Izumozaki