Specification sheets

JavaScript Alias: maps/ningxiahui

Map Name: Ningxiahui Dimensions (Width x Height): 335x482

List of Entities

ID Short label Label
5 GU Guyuan
2 SZ Shizuishan
3 WU Wuzhong
1 YI Yinchuan
4 ZH Zhongwei