Specification sheets

JavaScript Alias: maps/phetchaburi

Map Name: Phetchaburi Dimensions (Width x Height): 545x974

List of Entities

ID Short label Label
TH.PE.PHd PHd Mueang Phetchaburi
TH.PE.KYd KYd Khao Yoi
TH.PE.NYd NYd Nong Ya Plong
TH.PE.CHd CHd Cha-am
TH.PE.TYd TYd Tha Yang
TH.PE.LTd LTd Ban Lat
TH.PE.LMd LMd Ban Laem
TH.PE.KKd KKd Kaeng Krachan