Specification sheets

JavaScript Alias: maps/shaanxi

Map Name: Shaanxi Dimensions (Width x Height): 286x485

List of Entities

ID Short label Label
2 AK Ankang
3 BJ Baoji
4 HZ Hanzhong
5 SG Shangluo
6 TO Tongchuan
7 WE Weinan
1 XI Xi'an
8 XY Xianyang
9 YA Yan'an
10 YU Yulin