Specification Sheet

JavaScript Alias: maps/anhui

Map Name: Anhui Dimensions (Width x Height): 405x517

FusionMaps will load here..

List of Entities

ID Short label Label
2 AN Anqing
3 BE Bengbu
4 BO Bozhou
5 CH Chaohu
6 CI Chizhou
7 CU Chuzhou
8 FU Fuyang
1 HE Hefei
9 HU Huaibei
10 HA Huainan
11 HS Huangshan
12 LU Lu'an
13 MA Ma'anshan
14 SU Suzhou
15 TO Tongling
16 WU Wuhu
17 XA Xuancheng
Was this article helpful to you ?