Specification sheets

JavaScript Alias: maps/guizhou

Map Name: Guizhou Dimensions (Width x Height): 590x510

List of Entities

ID Short label Label
5 AN Anshun
1 BI Bijie
6 GU Guiyang
4 LI Liupanshui
9 QD Qiandongnan (Miao & Dong)
8 QA Qiannan (Buyei & Miao)
7 QI Qianxinan (Buyei & Miao)
3 TO Tongren
2 ZU Zunyi