Specification sheets

JavaScript Alias: maps/zhejiang

Map Name: Zhejiang Dimensions (Width x Height): 353x374

List of Entities

ID Short label Label
1 HZ Hangzhou
3 HH Huzhou
4 JI Jiaxing
5 JH Jinhua
6 LI Lishui
2 NB Ningbo
7 QH Quzhou
8 SX Shaoxing
9 TH Taizhou
10 WH Wenzhou
11 ZH Zhoushan