Specification sheets

JavaScript Alias: maps/gunma

Map Name: Gunma Dimensions (Width x Height): 530x570

List of Entities

ID Short label Label
001 001 Annaka
002 002 Fujioka
003 003 Isesaki
004 004 Kiryu
005 005 Maebashi
006 006 Midori
007 007 Numata
008 008 Ota
009 009 Shibukawa
010 010 Takasaki
011 011 Tatebayashi
012 012 Tomioka
013 013 Higashiagatsuma
014 014 Kusatsu
015 015 Naganohara
016 016 Nakanojo
017 017 Takayama
018 018 Tsumagoi
019 019 Kanra
020 020 Nanmoku
021 021 Shimonita
022 022 Shinto
023 023 Yoshioka
024 024 Chiyoda
025 025 Itakura
026 026 Meiwa
027 027 Oizumi
028 028 Ora
029 029 Tamamura
030 030 Kanna
031 031 Ueno
032 032 Katashina
033 033 Kawaba
034 034 Minakami
035 035 Showa