Specification sheets

JavaScript Alias: maps/beijing

Map Name: Beijing Dimensions (Width x Height): 515x515

List of Entities

ID Short label Label
11 CP Changping
3 CY Chaoyang
12 DA Daxing
1 DC Dongcheng
8 FS Fangshan
5 FT Fengtai
4 HD Haidian
14 HR Huairou
7 MT Mentougou
15 MI Miyun
13 PG Pinggu
6 SJ Shijingshan
10 SY Shunyi
9 TZ Tongzhou
2 XC Xicheng
16 YA Yanqing