Specification sheets

JavaScript Alias: maps/seoul

Map Name: Seoul Dimensions (Width x Height): 610x570

List of Entities

ID Short label Label
01 DG Dobong
02 DD Dongdaemun
03 DJ Dongjak
04 EY Eunpyeong
05 GB Gangbuk
06 GD Gangdong
07 GA Gangnam
08 GS Gangseo
09 GE Geumcheon
10 GU Guro
11 GW Gwanak
12 GJ Gwangjin
13 JO Jongno
14 JG Jung
15 JU Jungnang
16 MA Mapo
17 NO Nowon
18 SE Seocho
19 SD Seodaemun
20 SB Seongbuk
21 SG Seongdong
22 SP Songpa
23 YA Yangcheon
24 YE Yeongdeungpo
25 YO Yongsan