Specification Sheet

JavaScript Alias: maps/seoul

Map Name: Seoul Dimensions (Width x Height): 982x880

FusionMaps will load here..

List of Entities

ID Short label Label
01 DG Dobong-gu
02 DD Dongdaemun-gu
03 DJ Dongjak-gu
04 EY Eunpyeong-gu
05 GB Gangbuk-gu
06 GD Gangdong-gu
07 GA Gangnam-gu
08 GS Gangseo-gu
09 GE Geumcheon-gu
10 GU Guro-gu
11 GW Gwanak-gu
12 GJ Gwangjin-gu
13 JO Jongno-gu
14 JG Jung-gu
15 JU Jungnang-gu
16 MA Mapo-gu
17 NO Nowon-gu
18 SE Seocho-gu
19 SD Seodaemun-gu
20 SB Seongbuk-gu
21 SG Seongdong-gu
22 SP Songpa-gu
23 YA Yangcheon-gu
24 YE Yeongdeungpo-gu
25 YO Yongsan-gu
Was this article helpful to you ?