Specification sheets

JavaScript Alias: maps/shanxi

Map Name: Shanxi Dimensions (Width x Height): 235x432

List of Entities

ID Short label Label
2 CH Changzhi
3 DA Datong
4 JC Jincheng
5 JZ Jinzhong
6 LF Linfen
7 LL Lüliang
8 SZ Shuozhou
1 TY Taiyuan
9 XZ Xinzhou
10 YQ Yangquan
11 YU Yuncheng