Specification sheets

JavaScript Alias: maps/newfoundlandandlabrador

Map Name: Newfoundlandandlabrador Dimensions (Width x Height): 440x340

List of Entities

ID Short label Label
CA.NF.AV AV Avalon Region
CA.NF.CE CE Central Region
CA.NF.ES ES Eastern Region
CA.NF.LA LA Labrador Region
CA.NF.WS WS Western Region