Specification sheets

JavaScript Alias: maps/gifu

Map Name: Gifu Dimensions (Width x Height): 420x500

List of Entities

ID Short label Label
001 001 Ena
002 002 Gero
003 003 Gifu
004 004 Gujo
005 005 Hashima
006 006 Hida
007 007 Kakamigahara
008 008 Kani
009 009 Kaizu
010 010 Mino
011 011 Minokamo
012 012 Mizuho
013 013 Mizunami
014 014 Motosu
015 015 Nakatsugawa
016 016 Ogaki
017 017 Seki
018 018 Tajimi
019 019 Takayama
020 020 Toki
021 021 Yamagata
022 022 Anpachi
023 023 Godo
024 024 Wanouchi
025 025 Sekigahara
026 026 Tarui
027 027 Ginan
028 028 Kasamatsu
029 029 Ibigawa
030 030 Ikeda
031 031 Ono
032 032 Hichiso
033 033 Higashishirakawa
034 034 Kawabe
035 035 Sakahogi
036 036 Shirakawa
037 037 Tomika
038 038 Yaotsu
039 039 Mitake
040 040 Kitagata
041 041 Shirakawa
042 042 Yoro